Covid-19 – Coronavirus – Koronavirus

Vi følger nøye med på utviklingen. Informasjon og råd til våre kunder oppdateres fortløpende på denne siden og på vår facebookside.

Om Reise og reiseforsikring

Merk: Vi oppfordrer folk som har reiser etter 14.04.2020 til å ikke ta kontakt med oss riktig enda. Vi trenger tiden til å hjelpe de av våre kunder som er på reise og trenge akutt hjelp.

Gjeldende informasjon fra og med 01.04.2020. klokken 12:00

Hjemreise fra utlandet

Vi dekker merutgifter for ombooking/hjemreise til hjemsted i Norge, når dette skjer ved første mulighet etter 14.03.2020.
Dette gjelder kun:
– Dersom man hadde utreise fra Norge før 14.03.2020.
– Dersom man har en forhåndskjøpt hjemreisebillett, bestilt og betalt før 14.mars.
– Dersom man ikke har vært på reise lengre enn det antall dager forsikringen gjelder for.

Vi dekker rimeligste alternativ for hjemreise snarest mulig. Det vil si første mulighet for ombooking med samme selskap, eller økonomibillett/økonomiklasse med annet selskap dersom ombooking ikke er mulig. Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med vår alarmsentral SOS International på telefon +45 38488040.

Før du søker erstatning for dine merutgifter til hjemreise er det viktig at du avklarer hva du får refundert av flyselskap/reiseselskap for den opprinnelige hjemreisen din. Kansellerte flighter skal refunderes av flyselskapet, og dersom opprinnelig flight/hjemreise kanselleres av flyselskapet dekkes mellomlegget mellom verdi av opprinnelig billett og den nye billetten.

Dersom man ikke benyttet seg av ny billett som flyselskap/reisearrangør tilbød deg dekker ikke forsikringen kostnader til ny hjemreise.


Avbestilling av private reiser med avreise fra 12.mars til og med 14.april

Vi dekker på bakgrunn av UD sine reiseråd knyttet til Coronaviruset avbestillingsomkostninger man ikke skal få refundert av flyselskap/reiseselskap for alle private utenlandsreiser kjøpt før 12.mars, og med avreisedato mellom 12.mars og 14.april. Innenlandsreiser dekkes ikke.

Dersom man på planmessig avreisedato er ilagt karantene av offentlige myndigheter på grunn av at man er smittet med Coronaviruset, eller er i karantene fordi man venter på prøvesvar etter testing for Corona, dekkes avbestilling for den/de som er ilagt karantene. Dette gjelder også for innenlandsreiser. Dette gjelder ikke selvpåført karantene, karantene gitt av arbeidsgiver, eller karantene etter hjemkomst fra utlandet osv. Karantene skal dokumenteres med legeattest.

Før du melder inn sak til oss:
– Ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør.
– Hvis reisen ikke allerede er kansellert av flyselskap/reiseselskap avbestiller du selv reisen.
– Du må få bekreftet skriftlig hva du får refundert av dem.
– Reiser eller flighter som kanselleres av flyselskap eller reiseselskap skal du få refundert fra dem, og refunderes ikke av forsikringen.
– Pakkereiser som kanselleres skal refunderes av reiseselskapet.
– Du MÅ ha dette dokumentert før du kontakter oss.

Reiseforsikringen vil kun dekke avbestillingsomkostninger som ikke skal dekkes av flyselskap/reiseselskap. Hvis du får tilbud om «voucher», tilgodelapp, bonuspoeng, Cash Points eller lignende av flyselskap eller reiseselskap, og takker nei til dette vil du ikke få erstatning under reiseforsikringen.


Avbestilling av reiser med utreisedato før 14.03.2020

Forsikringen dekker de avbestillingsomkostninger man ikke får refundert av flyselskap/reisearrangør for reiser avbestilt på grunn av reiseråd fra UD / FHI knyttet til Coronaviruset. Dette gjelder for reiser som ble bestilt før reiseråd på grunn av Coronavirus ble utstedt for det området man planmessig skal reise til, og med avreisedato i perioden mellom dato for utstedt reiseråd til og med 14.april.


Avbestilling av reiser etter 14.april 

Vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover. Derfor dekker vi foreløpig ikke avbestilling av reiser med utreisedato etter 14. april på grunn av Coronaviruset. Følg med på våre nettsider, eller vår Facebookside hvor informasjon oppdateres løpende.


Forsikringen dekker ikke:

 • Avbestilling på grunn av frykt for smitte, frykt for karantene på reisemålet eller fordi man vet man blir pålagt karantene etter hjemkomst. Dette gjelder også dersom man er gravid eller er i en risikogruppe.
 • Arrangementer, konserter, messer, Russetreff, skoleturer i Norge og lignende som blir avlyst.
 • Avbestilling av innenlandsreiser, med mindre disse dekkes i hht våre vanlige vilkår.
 • Avbestilling av hyttetur til leid hytte, der man ikke får dratt fordi hytten ligger utenfor egen kommune.
 • Avbestilling av reiser fordi arbeidsgiver ilegger reiseforbud ut over ovennevnte bestemmelser.
 • Avbestillingskostnader (Innbetalinger/delinnbetalinger på fremtidige reiser) du har påtatt deg etter 14.mars vil ikke bli erstattet ved avbestilling på et senere tidspunkt.
 • Kostnader direkte eller indirekte knyttet til konkurs.
 • Avbestilling av reiser for helsepersonell ut over ovennevnte bestemmelser.
 • Voucher, tilgodelapp, Bonuspoeng, Cash Points og lignende dersom man takker nei til dette fra flyselskap eller reiseselskap.
 • Dersom man velger å bli værende på reisemålet eller dra videre etter planmessig hjemreisedato, fordi man selv anser dette som tryggere enn å reise hjem til Norge, gjelder ikke forsikringen. Forsikringsperioden kan heller ikke utvides/forsikringen kan ikke forlenges.
 • Erstatning for tapte feriedager for årsaker direkte eller indirekte knyttet til Coronaviruset, med mindre det er snakk om sykdom hos sikrede slik at det da ytes erstatning i hht vanlige vilkår.
 • Tapt arbeidsinntekt uansett årsak.
 • Dersom man drar på utenlandsreise med avreise etter 14.03.2020 vil IKKE forsikringen gjelde. Dette pga reiseråd utstedt av UD.

Hva bør jeg tenke på om jeg skal bestille en reise?

 • Følg med på rådene som gis fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.
 • Vi anbefaler at man ikke bestiller reiser på et nåværende tidspunkt, siden situasjonen er såpass uavklart.
 • Hvis det på bestillingstidspunkt er kjent at det er utbrudd av Coronavirus i det landet du bestiller en reise til, dekker forsikringen IKKE en eventuell avbestilling av reise.

Dersom man er på reise i et berørt område eller blir syk med Coronaviruset mens man er på reise:

 • Følg norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.
 • Sykdom som følge av Coronaviruset dekkes som enhver annen sykdom i hht våre vilkår.
 • Dersom man på feriested/reisemål blir satt i karantene av lege, dekker vi merutgifter til overnatting i inntil 14 dager og ny flybillett hjem dersom man må bli lengre enn planlagt. Vi dekker kun kostnader som ikke dekkes av flyselskap/reisearrangør, og man må undersøke mulighet for ombooking først. Dette gjelder ikke for områder som UD frarådet deg å reise til på utreisedato.
 • Dersom man er på reise og ikke kommer seg hjem på grunn av inn-/utreisebestemmelser gitt av landets myndigheter dekkes merutgifter til overnatting i inntil 14 dager.

Dersom man trenger hjelp på reisen – ta kontakt med oss på 22 91 33 00- eller vår alarmsentral SOS International på telefonnummer +45 70 10 50 50 ved sykdom. Dersom henvendelsen gjelder Coronaviruset kan du kontakte SOS International på +45 38488040.